Caisse nationale de santé (CNS)

Caisse nationale de santé (CNS)

Lien vers l'annonce

Infos pratiques

Date d'affichage :
06 septembre 2019

Domaine de l'emploi :
none

Lieu :
Luxembourg

Responsabelen fir « recrutement » (m/w)
Als Verwaltungsinstanz vun der Assurance Maladie-Maternité a vun der Assurance Dépendance ass d’Gesondheetskeess ee vun den Haaptacteuren an de Beräicher Sécurité sociale a Santé zu Lëtzebuerg. Fir ...